Välkommen till SE*PoppyCurl's

SE*PoppyCurl’s är ett katteri beläget i Skåne, närmare bestämt en liten by mellan Malmö och Lund som heter Åkarp.
Vår målsättning är att föda upp sunda, friska och rastypiska kattungar av rasen LaPerm.
Uppfödningen bedrivs i hemmiljö.

Våra katter

SP SE*Mirror Chelsea
IP SE*Cherry Lynx's Canberra
IP DK*Mejaai Jing Jan Jaras
SE*Well Borns BC Into the Woods